Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΕΧΕ!!

Και φέτος θα 'ναι δύσκολες
για τον "μικρό" οι στράτες,
ποιος θα τον σώσει φίλε μου
απ' τους πολλούς προστάτες;
.
(Φάνης Ξημεράκης)