Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

ΚΑΛΠ'...

Αντί για ψηφοδέλτια
επιταγές μοιράζουν,
τα γεροντοπαλίκαρα
πως θα παντρέψουν τάζουν!
.
Φάνης Ξημεράκης

1 σχόλιο:

ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ είπε...

αντί για ψηφοδέλτια
επιταγές μοιράζουν
τα γεροντοπαλίκαρα
πως θα παντρέψουν τάζουν.